Organi saveza

Goran Nikolić-predsednik

+381 654431095

Vesna Makević-tehnički sekretar

+381 64 1998654

Siniša Žugić - predsednik sportsko stručnog odbora

+381 64 1107250

Ana Vidaković-predsednik sudijskog odbora

+381 65 8650865

Aida Sarajlić - doktor 

       

Zanimljivosti

dali vam se dopada sajt:

Prijatelji