Održana skupština SSVS

>>> Posted - 15/11/2016

Dana 14.11.2016. sa početkom u 12.30h u Feniksu na Tašmajdanu održana je skupština SSVS na kojoj je usvojen novi statut SSVS koji je usklađen sa novim Zakonom o sportu RS.

Nakon usklađivanja statuta, uz konsultacije sa pravnicima i stručnjacima OKS i SSS, kao i izrade prečišćenog teksta na UO SSVS, predlog statuta bio je na javnom pregledu i raspravi.

Usvajanje novog statuta i priprema drugih akata i planova za naredni period i 2017. godinu daće novu energiju razvoja sporta skokova u vodu u Srbiji.