Kongres FINA 2017.

>>> Posted - 24/07/2017

Tokom FINA svetskog prvenstva 2017. u Budimpešti, Mađarska održan je Kongres FINA na kojem je učestvovala Snežana Žugić. Tokom kongresa ostvaren je niz kontakata, razgovora i radnih sastanaka koji su rezultirali nizom dogovora koje će u budućnosti ostvariti napredak našeg sporta, kao i dobijanjem organizacije Balkanskog prvenstva 2018. i Mediteranskog prvenstva COMEN za 2019. godinu.