Izmene i dopune akata SSVS

>>> Posted - 27/09/2015

Na Skupštini SSVS održanoj 18.09.2015. godine izvršene su izmene i dopune akata saveza i to Statuta SSVS i Pravilnik o licenciranju trenera SSVS.

Izmenjena akta možete pogledati na stranici Dokumenti.