Nove norme SSVS za rangiranje rezultata

>>> Posted - 06/05/2016

Na osnovu odluke UO donete su nove norme za rangiranje rezultata sportista po kategorijama i disciplinama. Norme i rangirani razredi biće polazna osnova za rangiranje rezultata sportista, praćenje njihovog rada, napretka i razvoja, kao i odabir u reprezentativne selekcije.

 

Tabela SSVS - norme 2016