SSVS potpisao ugovor sa Visokom sportskom i zdravstvenom školom

>>> Posted - 02/10/2015

SSVS je, na osnovu zakona, akata i odluke UO SSVS, potpisao ugovor za stručno osposobljavanje trećeg stepena sa Visokom sportskom i zdravstvenom školom iz Beograda.

U školskoj godini 2015/16 školovanje će, po potpisanom ugovoru, koštati 185. evra za jednog polaznika. Prijava kandidata se obavlja preko klubova članicai SSVS.

ROK ZA PRIJAVU kandidata je 08.10.2015.

Za sve ostale informacije potrebno je obratiti se SSVS.