Organi saveza

Predrag Djuričić-predsednik                             

+381 63 373 291

Ivana  English - generalni sekretar                          

+381 63 729 46 29

Vesna Makević-tehnički sekretar

+381 64 1998654

Vukan Vuletić - predsednik sportsko stručnog odbora

+381 64 29 71 469

Ana Vidaković-predsednik sudijskog odbora

+381 65 8650865

Aida Sarajlić - doktor 

       

Zanimljivosti

Da li ste pratili Trofej Beograda 22?:

Prijatelji