Organi saveza

Predrag Djuričić-predsednik                             

+381 63 373 291

Snežana Žugić - generalni sekretar                          

Vesna Makević-tehnički sekretar

+381 64 1998654

Vukan Vuletić - predsednik sportsko stručnog odbora

+381 64 29 71 469

Ivana Vasić - član upravnog odbora

Barać Vladimir - član upravnog odbora

Ana Vidaković-predsednik sudijskog odbora

Aida Sarajlić - doktor 

       

Zanimljivosti

Prijatelji